VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Last update:

Contact - VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Cam Le
Da Nang 55000

Viet Nam

Latest products added

Nhà sản khai thác, sản xuất và cung cấp

Nhà sản khai thác, sản xuất và cung cấp

Legal information - VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Year established
Activity
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? VN1760066

Presentation - VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Vicosimex hoạt động trong các lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Dịch vụ, Đầu tư, Khai thác và Chế biến khoáng sản… Chúng tôi đã áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001.

- Cát Silica dùng trong sản xuất khuôn mẫu, gạch granite, keo, sơn, men gốm, thủy tinh, bông thủy tinh, lọc nước, boongke, công trình…

- Than Antraxit phục vụ cho công nghệ lọc nước.

1 product - VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Location -  VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

General Information -  VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Import area

Worldwide

Export area

Worldwide

Executives - VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Buy the executives list from the same business

Hóa Nguyễn Xuân

Export Director/Manager

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Activities -  VIETNAM EXPORT IMPORT SERVICE & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Producer Distributor Service providers

Activities