TDS Trading Service Co., Ltd

Last update:

Contact - TDS Trading Service Co., Ltd

8/29/14 Xuan Lac
Nha Trang city 650000

Viet Nam

Latest products added

Brick and tile

Brick and tile

Legal information - TDS Trading Service Co., Ltd

Year established
Activity
No employees 0-9 Employees
Kompass ID? VN1760069

Presentation - TDS Trading Service Co., Ltd

Công ty TNHH TM DV TDS là công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm chất lượng của Việt Nam ra thế giới. Chúng tôi đã được xuất khẩu nhiều loại sản phẩm. Gỗ, Nông nghiệp, May mặc, Vật liệu xây dựng, tre, nứa ... vv. Không những vậy, chúng tôi còn có khả năng tư vấn, xúc tiến, hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài để mở rộng sản xuất tại Việt Nam. 

1 product - TDS Trading Service Co., Ltd

Location -  TDS Trading Service Co., Ltd

General Information -  TDS Trading Service Co., Ltd

Import area

Worldwide

Export area

Worldwide

Executives - TDS Trading Service Co., Ltd Buy the executives list from the same business

Do Hung

Director

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Activities -  TDS Trading Service Co., Ltd

Producer Distributor Service provider

Main activities within the Kompass classification

Secondary activities within the Kompass classification