Sing industrial Gas Vietnam CO., LTD

Last update:

Contact - Sing industrial Gas Vietnam CO., LTD

Lot B_3B3_CN, My Phuoc 3 IP, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town
Binh Duong Province 820000

Viet Nam

Latest products added

Industrial Oxygen Gasse

Industrial Oxygen Gasse

Sing industrial Gas Vietnam CO., LTD

Sing industrial Gas Vietnam CO., LTD

Legal information - Sing industrial Gas Vietnam CO., LTD

Year established
Activity
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? VN1760078

Presentation - Sing industrial Gas Vietnam CO., LTD

Được thành lập vào năm 2012, SIG Việt Nam chuyên sản xuất Oxy lỏng, Nitơ lỏng, Argon lỏng và khí Axetylen. Chúng tôi cũng cung cấp việc nạp lại các bình khí cho Oxy nén, Nitơ, Argon, Carbon Dioxide (CO2), Axetylen hòa tan (DA), các loại khí hỗn hợp và Ethylene cũng như cung cấp cả các bộ nạp xi lanh rời và pallet. Ngoài ra...

Location -  Sing industrial Gas Vietnam CO., LTD

Executives - Sing industrial Gas Vietnam CO., LTD Download the executives list from the same business

Sing Industrial Gas Vietnam

Engineering Director/Manager

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details